sonna.com.ua
 
 
 

Preprava

Prepravu Vašich klientov zabezpečujeme osobnými vozidlami a mikrobusmi.

Poskytujeme možnosť prenájmu vozidla s vodičom.

Prepravu tovaru, materiálu a vzoriek zabezpečujeme aj dodávkovými vozidlami vybavených chladiacimi zariadeniami.

Viavet-preprava